Ребята куплю морду б 4 предложения в лс

# (user_device_type = phone) or (user_device_type = tablet) ------------ # (user_appearance_type = serp) and (user_appearance_serp = google) ---------- # true

Ребята, куплю морду б 4, предложения в лс

%d комментар.